Liên hệ

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin hợp tác, đặt hàng dịch vụ nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ.

Viện Nghiên cứu Quản trị Tài chính và Công nghệ Giáo dục (FTMI)
Số 16 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội