Ứng dụng AI trong an ninh mạng là 1 thách thức

Tăng Cường An Ninh Mạng Trong Ngành Ngân Hàng: Thách Thức và Giải Pháp

Ngay trước khi xảy ra sự kiện Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT bị tấn công mạng cuối tháng 3/2024 vừa qua, The Hong Kong Institute of Bankers (HKiB) đã tổ chức hội thảo Các giải pháp về An ninh mạng vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 tại Hong Kong, thu hút sự … Read More