Cảnh báo tội phạm dụ dỗ sinh viên tạo tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Gần đây, tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán và chuyển lại cho chúng sử dụng đã xuất hiện trên địa bàn một số tỉnh, thành phố. Để bảo vệ các em học sinh, sinh viên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban … Read More